Dynamic-tennis
Wat is Dynamic Tennis? Dynamic Tennis is een nieuwe racket-sport die het midden houdt tussen lawn-tennis en tafel-tennis, waarbij de voordelen van beide sporten zijn gecombineerd en de vaak gehoorde bezwaren zijn weggenomen. Hierdoor is het spel gemakkelijk aan te leren, zonder langdurige training vooraf, zodat al vrij snel optimale speelvreugde aan het spel wordt beleefd. Het spel wordt gespeeld met een speciaal ontwikkelde bal en een licht racket op een relatief kleine baan. De sport kan zowel binnen als buiten worden beoefend, mits er een vlakke ondergrond aanwezig is

DE SPELREGELS IN HET KORT
Dynamic Tennis wordt gespeeld op een baan van 5,18 x 11,88 meter
Telling
Enkel- en dubbelspel wordt gespeeld om twee gewonnen games. Een game gaat tot 21 punten, met een verschil van twee. Bij 20-20 moet om beurt steeds worden opgeslagen. Bij de opslag moet de bal eerst in het service-vak stuiten voor u mag slaan. Daarna kunt u kiezen: direct spelen (volley) of eerst laten stuiten. Let op: De lijnen horen bij het veld. Een bal die op de lijn komt is dus goed.
Punten
U verkrijgt een punt wanneer de tegenspeler de opslag verkeerd uitvoert, de bal in het net speelt, de bal buiten het veld speelt, de bal meer keer dan 1 x raakt, de bal tijdens het spelen met het lichaam raakt.
De opslag bij enkelspel
Opslag van rechter speelveld.Speler A serveert 5x vervolgens speler B 5 x. Daarna opslag van linker speelveld. Weer elke speler 5x. Na het stuiten in het servicevak mag in elke richting worden gespeeld
Uitvoering van de opslag
Beide voeten achter de eindlijn. De hand met de bal mag zich boven het speelveld bevindeh. De serveerder laat de bal onderhands vallen, zonder daarbij een neerwaartse beweging te maken. Na het opsluiten rechtstreeks over het net spelen. U krijgt steeds maar één kans. Fout is fout. Netservice wordt overgespeeld, mits de uitvoering verder correct was.
Het dubbelspel
De bovenstaande regels zijn ook van toepassing op het dubbelspel met uitzondering van het navolgende. 1. Bij dubbelspel wordt tijdens de game over dezelfde diagonaal opgeslagen.
2. Het paar dat recht heeft de eerste vijf begin slagen te doen, bepaalt over welke diagonaal.
3. Tijdens de game wordt altijd naar dezelfde tegenstander opgeslagen
4. ledere speler speelt om de beurt.


Uitgebreide spelregels zijn te downloaden door te klikken op Dynamic Tennis Bond Nederland